ROMANTISCH BEHANG - ROMANTISCH BEHANG - ROMANTISCH BEHANG - ROMANTISCH BEHANG
 

 Treillage
Treillage

52cm x 10mtr
€ 116.00
5 kleuren verkrijgbaar
 Midsummer Bloom
Midsummer Bloom

68.50cm x 10mtr
€ 154.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Midsummer Bloom
Midsummer Bloom

68.50cm x 10mtr
€ 154.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Midsummer Bloom
Midsummer Bloom

68.50cm x 10mtr
€ 154.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Floral Kingdom
Floral Kingdom

68.50cm x 10mtr
€ 142.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Floral Kingdom
Floral Kingdom

68.50cm x 10mtr
€ 142.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Floral Kingdom
Floral Kingdom

68.50cm x 10mtr
€ 142.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Floral Kingdom
Floral Kingdom

68.50cm x 10mtr
€ 142.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Aurora
Aurora

52cm x 10mtr
€ 142.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Aurora
Aurora

52cm x 10mtr
€ 142.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Butterflies & Dragonflies
Butterflies & Dragonflies

52cm x 10mtr
€ 119.00
6 kleuren verkrijgbaar
 Frutto Proibito
Frutto Proibito

52cm x 10mtr
€ 193.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Frutto Proibito
Frutto Proibito

52cm x 10mtr
€ 193.00
4 kleuren verkrijgbaar
 luxe rozenlinten
Luxe rozenlinten

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 luxe rozenlinten
Luxe rozenlinten

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 luxe rozenlinten
Luxe rozenlinten

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 luxe rozenlinten
Luxe rozenlinten

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 luxe rozenlinten
Luxe rozenlinten

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 luxe rozenlinten
Luxe rozenlinten

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Luxe bladruiten
Luxe bladruiten

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
4 kleuren verkrijgbaar
 Luxe bladruiten
Luxe bladruiten

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
4 kleuren verkrijgbaar
 Luxe bladruiten
Luxe bladruiten

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
4 kleuren verkrijgbaar
 Luxe bladruiten
Luxe bladruiten

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
4 kleuren verkrijgbaar
 Orient de luxe
Orient de luxe

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
7 kleuren verkrijgbaar
 Orient de luxe
Orient de luxe

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
7 kleuren verkrijgbaar
 Orient de luxe
Orient de luxe

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
7 kleuren verkrijgbaar
 Orient de luxe
Orient de luxe

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
7 kleuren verkrijgbaar
 Orient de luxe
Orient de luxe

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
7 kleuren verkrijgbaar
 Orient de luxe
Orient de luxe

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
7 kleuren verkrijgbaar
 Orient de luxe
Orient de luxe

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
7 kleuren verkrijgbaar
 Luxueuze streep
Luxueuze streep

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Luxueuze streep
Luxueuze streep

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Luxueuze streep
Luxueuze streep

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Luxueuze streep
Luxueuze streep

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Luxueuze streep
Luxueuze streep

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Luxe krul bloemtakken
Luxe krul bloemtakken

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Luxe krul bloemtakken
Luxe krul bloemtakken

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Luxe krul bloemtakken
Luxe krul bloemtakken

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Luxe krul bloemtakken
Luxe krul bloemtakken

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Luxe krul bloemtakken
Luxe krul bloemtakken

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Luxe krul bloemtakken
Luxe krul bloemtakken

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Luxe klassieke damast
Luxe klassieke damast

53cm x 10.05mtr
€ 79.50
6 kleuren verkrijgbaar

92833

53cm x 10.05mtr
€ 41.95   € 33.95
5 kleuren verkrijgbaar

92830

53cm x 10.05mtr
€ 41.95   € 33.95
5 kleuren verkrijgbaar

92822

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92821

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92820

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92819

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92818

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92817

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92816

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92815

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92814

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92813

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92812

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92811

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92810

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92809

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
5 kleuren verkrijgbaar

92805

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
6 kleuren verkrijgbaar

92803

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 31.95
6 kleuren verkrijgbaar
 borromee
Borromee

68.60cm x 10.05mtr
€ 135.10
5 kleuren verkrijgbaar
 Flower bunch XL roll
Flower bunch XL roll

1.06cm x 10mtr
€ 150.00   € 130.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Flower bunch XL roll
Flower bunch XL roll

1.06cm x 10mtr
€ 150.00   € 130.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Flower bunch XL roll
Flower bunch XL roll

1.06cm x 10mtr
€ 150.00   € 130.00
4 kleuren verkrijgbaar
 Flower bunch XL roll
Flower bunch XL roll

1.06cm x 10mtr
€ 150.00   € 130.00
4 kleuren verkrijgbaar
 paradise garden white multi
Paradise garden white multi

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
5 kleuren verkrijgbaar
 paradise garden lilac
Paradise garden lilac

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
5 kleuren verkrijgbaar
 paradise garden gunmetal
Paradise garden gunmetal

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
5 kleuren verkrijgbaar
 paradise garden mink
Paradise garden mink

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
5 kleuren verkrijgbaar
 paradise garden mint green
Paradise garden mint green

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
5 kleuren verkrijgbaar
 glitter bug multi
Glitter bug multi

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
2 kleuren verkrijgbaar
 glitter bug teal
Glitter bug teal

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
2 kleuren verkrijgbaar
 damselfly purple
Damselfly purple

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
2 kleuren verkrijgbaar
 damselfly blush
Damselfly blush

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
2 kleuren verkrijgbaar
 anastasia silver
Anastasia silver

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
2 kleuren verkrijgbaar
 anastasia pink
Anastasia pink

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
2 kleuren verkrijgbaar
 nocturnal purple teal
Nocturnal purple teal

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 35.95

 diamond galaxy lilac
Diamond galaxy lilac

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
3 kleuren verkrijgbaar
 diamond galaxy purple
Diamond galaxy purple

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
3 kleuren verkrijgbaar
 diamond galaxy blush
Diamond galaxy blush

53cm x 10.05mtr
€ 39.95   € 34.95
3 kleuren verkrijgbaar
 morris seaweed ink woad
Morris seaweed ink woad

53cm x 10.05mtr
€ 105.00
4 kleuren verkrijgbaar
 fruit beige coral gold
Fruit beige coral gold

53cm x 10.05mtr
€ 115.00
2 kleuren verkrijgbaar
 marigold artichoke
Marigold artichoke

53cm x 10.05mtr
€ 100.00
3 kleuren verkrijgbaar
 marigold brick manilla
Marigold brick manilla

53cm x 10.05mtr
€ 100.00
3 kleuren verkrijgbaar
 willow boughs blue
Willow boughs blue

53cm x 10.05mtr
€ 105.00
2 kleuren verkrijgbaar
 willow boughs green
Willow boughs green

53cm x 10.05mtr
€ 105.00
2 kleuren verkrijgbaar
 the brook dark blue
The brook dark blue

139cm
€ 140.00
2 kleuren verkrijgbaar
 the brook linen
The brook linen

139cm
€ 140.00
2 kleuren verkrijgbaar
 strawberry thief chocolate slate
Strawberry thief chocolate slate

53cm x 10.05mtr
€ 100.00
3 kleuren verkrijgbaar
 stawberry thief indigo mineral
Stawberry thief indigo mineral

53cm x 10.05mtr
€ 100.00
3 kleuren verkrijgbaar
 strawberry thief crimson slate
Strawberry thief crimson slate

53cm x 10.05mtr
€ 100.00
3 kleuren verkrijgbaar
 standen fennel
Standen fennel

53cm x 10.05mtr
€ 100.00

 scroll thyme pear
Scroll thyme pear

53cm x 10.05mtr
€ 100.00

 pimpernel privet slate
Pimpernel privet slate

53cm x 10.05mtr
€ 120.00
3 kleuren verkrijgbaar
 pimpernel bullrush russet
Pimpernel bullrush russet

53cm x 10.05mtr
€ 120.00
3 kleuren verkrijgbaar
 pimpernel bayleaf manilla
Pimpernel bayleaf manilla

53cm x 10.05mtr
€ 120.00
3 kleuren verkrijgbaar
 morris seaweed red gold
Morris seaweed red gold

53cm x 10.05mtr
€ 105.00
4 kleuren verkrijgbaar
 morrris seaweed cobalt thyme
Morrris seaweed cobalt thyme

53cm x 10.05mtr
€ 105.00
4 kleuren verkrijgbaar
 morris seaweed silver ecru
Morris seaweed silver ecru

53cm x 10.05mtr
€ 105.00
4 kleuren verkrijgbaar
 marigold wedgwood
Marigold wedgwood

53cm x 10.05mtr
€ 100.00
3 kleuren verkrijgbaar
ROMANTISCH BEHANG - ROMANTISCH BEHANG - ROMANTISCH BEHANG - ROMANTISCH BEHANG