HOUT BEHANG - HOUT MOTIEF- PLANKEN BEHANG
 

 Driftwood vergrijsd bruin
Driftwood vergrijsd bruin

53cm x 10mtr
€ 54.95
5 kleuren verkrijgbaar
 Driftwood warm bruin
Driftwood warm bruin

53cm x 10mtr
€ 54.95
5 kleuren verkrijgbaar
 Licht hout met noesten
Licht hout met noesten

53cm x 10mtr
€ 32.95   € 26.50
4 kleuren verkrijgbaar
 Grijs hout met noesten
Grijs hout met noesten

53cm x 10mtr
€ 32.95   € 26.50
4 kleuren verkrijgbaar
 Vergrijsd hout met noesten
Vergrijsd hout met noesten

53cm x 10mtr
€ 32.95   € 26.50
4 kleuren verkrijgbaar
 Bruine planken met noesten
Bruine planken met noesten

53cm x 10mtr
€ 32.95   € 26.50
4 kleuren verkrijgbaar
 Oud hout grijs licht blauw
Oud hout grijs licht blauw

53cm x 10mtr
€ 29.95   € 22.95
3 kleuren verkrijgbaar
 Weathered seashore
Weathered seashore

52cm x 10mtr
€ 65.95
2 kleuren verkrijgbaar
 Weathered seashore
Weathered seashore

52cm x 10mtr
€ 65.95
2 kleuren verkrijgbaar
 Nature woodlook grey
Nature woodlook grey

53cm x 10mtr
€ 58.95   € 52.95
4 kleuren verkrijgbaar
 Oud hout grijs-turquoise
Oud hout grijs-turquoise

53cm x 10mtr
€ 29.95   € 22.95
3 kleuren verkrijgbaar
 Oud hout grijs-blauw
Oud hout grijs-blauw

53cm x 10mtr
€ 29.95   € 22.95
3 kleuren verkrijgbaar
 Sloophout papier
Sloophout papier

53cm x 10mtr
€ 19.95   € 11.95
2 kleuren verkrijgbaar
 Sloophout papier
Sloophout papier

53cm x 10mtr
€ 19.95   € 11.95
2 kleuren verkrijgbaar
 Wandpanelen
Wandpanelen

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
4 kleuren verkrijgbaar
 Wandpanelen
Wandpanelen

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
4 kleuren verkrijgbaar
 Wandpanelen
Wandpanelen

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
4 kleuren verkrijgbaar
 Wandpanelen
Wandpanelen

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
4 kleuren verkrijgbaar
 Kratten
Kratten

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
2 kleuren verkrijgbaar
 Kratten
Kratten

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
2 kleuren verkrijgbaar
 Kopse houten balken
Kopse houten balken

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
3 kleuren verkrijgbaar
 Kopse houten balken
Kopse houten balken

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
3 kleuren verkrijgbaar
 Kopse houten balken
Kopse houten balken

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
3 kleuren verkrijgbaar
 Gebeitste plankenvergrijs blauwgrijs lichtbruin
Gebeitste plankenvergrijs blauwgrijs lichtbruin

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
8 kleuren verkrijgbaar
 Gebeitste planken
Gebeitste planken

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
8 kleuren verkrijgbaar
 Gebeitste planken
Gebeitste planken

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
8 kleuren verkrijgbaar
 Gebeitste planken
Gebeitste planken

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
8 kleuren verkrijgbaar
 Gebeitste planken
Gebeitste planken

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
8 kleuren verkrijgbaar
 Gebeitste planken
Gebeitste planken

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 20.00
8 kleuren verkrijgbaar
50 % korting
 Gebeitste planken
Gebeitste planken

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 31.95
8 kleuren verkrijgbaar
 Gebeitste planken rood
Gebeitste planken rood

53cm x 10mtr
€ 39.95   € 29.95
8 kleuren verkrijgbaar
 Moulure Porte
Moulure Porte

53cm x 10mtr
€ 45.65
2 kleuren verkrijgbaar
 Moulure Porte
Moulure Porte

53cm x 10mtr
€ 45.65
2 kleuren verkrijgbaar
 Claire-voie
Claire-voie

53 x 10cm
€ 43.80
2 kleuren verkrijgbaar
 Claire-voie
Claire-voie

53cm x 10mtr
€ 43.80
2 kleuren verkrijgbaar
 Piraten hout
Piraten hout

53cm x 10mtr
€ 20.00   € 12.95
2 kleuren verkrijgbaar
 Piraten hout
Piraten hout

53cm x 10mtr
€ 20.00   € 9.95
2 kleuren verkrijgbaar
50 % korting
 Plankjes
Plankjes

53cm x 10mtr
€ 30.95   € 25.95
3 kleuren verkrijgbaar
 Plankjes
Plankjes

53cm x 10mtr
€ 30.95   € 25.95
3 kleuren verkrijgbaar
 Wrakhout
Wrakhout

53cm x 10mtr
€ 41.50   € 17.50
4 kleuren verkrijgbaar
58 % korting

49471

53cm x 10mtr
€ 31.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar

49470

53cm x 10mtr
€ 31.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar

49469

53cm x 10mtr
€ 31.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar

49468

53cm x 10mtr
€ 31.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar

49467

53cm x 10mtr
€ 31.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar

49466

53cm x 10mtr
€ 31.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Oude panelen
Oude panelen

53cm x 10mtr
€ 31.95   € 27.99
2 kleuren verkrijgbaar
 Oude panelen
Oude panelen

53cm x 10mtr
€ 31.95   € 27.99
2 kleuren verkrijgbaar
 PATOLA
PATOLA

68.50cm x 10mtr
€ 110.50
6 kleuren verkrijgbaar
 PATOLA
PATOLA

68.50cm x 10mtr
€ 110.50
6 kleuren verkrijgbaar
 PATOLA
PATOLA

68.50cm x 10mtr
€ 110.50
6 kleuren verkrijgbaar
 PATOLA
PATOLA

68.50cm x 10mtr
€ 110.50
6 kleuren verkrijgbaar
 Verweerd ruw hout
Verweerd ruw hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Verweerd ruw hout
Verweerd ruw hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Verweerd ruw hout
Verweerd ruw hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Verweerd ruw hout
Verweerd ruw hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Verweerd ruw hout
Verweerd ruw hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Verweerd ruw hout
Verweerd ruw hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Horizontale houten latjes
Horizontale houten latjes

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Horizontale houten latjes
Horizontale houten latjes

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Horizontale houten latjes
Horizontale houten latjes

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Horizontale houten latjes
Horizontale houten latjes

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Horizontale houten latjes
Horizontale houten latjes

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Horizontale houten latjes
Horizontale houten latjes

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Berkenschors
Berkenschors

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
4 kleuren verkrijgbaar

49225

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
4 kleuren verkrijgbaar
 Berkenschors
Berkenschors

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
4 kleuren verkrijgbaar
 Berkenschors
Berkenschors

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
4 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout
Robuust hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout met stempelprint
Robuust hout met stempelprint

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
5 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout
Robuust hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
5 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout
Robuust hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout
Robuust hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout
Robuust hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout
Robuust hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout
Robuust hout

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
6 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout met stempelprint
Robuust hout met stempelprint

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
5 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout met stempelprint
Robuust hout met stempelprint

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
5 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout met stempelprint
Robuust hout met stempelprint

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
5 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout met stempelprint
Robuust hout met stempelprint

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
5 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout met stempelprint
Robuust hout met stempelprint

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
5 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout met stempelprint
Robuust hout met stempelprint

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
5 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout met stempelprint
Robuust hout met stempelprint

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
5 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout met stempelprint
Robuust hout met stempelprint

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
5 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout met stempelprint
Robuust hout met stempelprint

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
5 kleuren verkrijgbaar
 Robuust hout met stempelprint
Robuust hout met stempelprint

53cm x 10mtr
€ 34.95   € 27.99
5 kleuren verkrijgbaar
 Belize grijsbruin antraciet
Belize grijsbruin antraciet

1 x 10mtr
€ 207.00
9 kleuren verkrijgbaar
 Belize donkerbruin
Belize donkerbruin

1 x 10mtr
€ 207.00
9 kleuren verkrijgbaar
 Belize blauw bruin
Belize blauw bruin

1 x 10mtr
€ 207.00
9 kleuren verkrijgbaar
 Belize zeegroen
Belize zeegroen

1 x 10mtr
€ 207.00
9 kleuren verkrijgbaar
 Belize terra grijs
Belize terra grijs

1 x 10mtr
€ 207.00
9 kleuren verkrijgbaar
 Belize warm
Belize warm

1 x 10mtr
€ 207.00
9 kleuren verkrijgbaar
 Belize grijs oranje
Belize grijs oranje

1 x 10mtr
€ 207.00
9 kleuren verkrijgbaar
 Belize vergrijsd bruin
Belize vergrijsd bruin

1 x 10mtr
€ 207.00
9 kleuren verkrijgbaar
 Belize off white
Belize off white

1 x 10mtr
€ 207.00
9 kleuren verkrijgbaar
 Isola bruin
Isola bruin

1 x 10mtr
€ 207.00
16 kleuren verkrijgbaar
 Isola warm bruingrijs
Isola warm bruingrijs

1 x 10mtr
€ 207.00
16 kleuren verkrijgbaar
 Isola vergrijsd paars
Isola vergrijsd paars

1 x 10mtr
€ 207.00
16 kleuren verkrijgbaar
 Isola neutraal groen
Isola neutraal groen

1 x 10mtr
€ 207.00
16 kleuren verkrijgbaar
 Isola geelgroen
Isola geelgroen

1 x 10mtr
€ 207.00
16 kleuren verkrijgbaar
HOUT BEHANG - HOUT MOTIEF- PLANKEN BEHANG